Fotografie cu mainile unor copii care stau în jurul unei mese și studiază istoria într-o manieră tactilă: pipăind și atingând obiecte din lut și din piatră

Campanii de conștientizare

Campaniile de conștientizare sunt o pledoarie pentru normalitate, pentru sport, pentru relații interumane bazate pe afinități şi nu pe diferențe, în spiritul sloganului

Dărâmă ziduri pentru a construi punţi”.