What is Tandem?

În primul rând, ce-si dorește Asociația Tandem şi la ce bun o noua asociație în condițiile unui spațiu deja aglomerat pe piața ONG-urilor din Romania? Ca în cazul multor ONG-uri, şi Asociația Tandem are ca scop asigurarea oportunităților de exprimare socio–profesională şi educativ-culturală pentru grupurile de persoane cu risc de excluziune socială. Ceea ce Tandemul propune ca noutate, vine din dubla mea experiență: cea de beneficiar a ceea ce se cheamă protecție socială, şi cea pe care educația în domeniul excluziunii mi-a oferit-o.

În primul rând, principiul care definește activitatea noastră este acela al centrării pe indivizi şi nu pe colectivități.
Un al doilea principiu este cel al ierarhiei care statuează o anumită ordine în abordarea incluziunii sociale.

Modelul incluziv pe care îl propunem, având ca principal criteriu accesibilitatea, este următorul:

1. Mobilitatea: Este o prima condiție, esențială pentru a creste activismul social şi autonomia personala pentru diferitele categorii de persoane cu dizabilități. Fără realizarea acestui deziderat, își pierd valabilitatea şi potențialul de incluziune toate celelalte măsuri care definesc incluziunea sociala.
În acest sens, unul dintre obiectivele noastre strategice este acela de a înființa un centru de consultanţă în ceea ce privește accesibilizarea urbană destinată persoanelor cu dizabilități.
Un alt obiectiv a cărui realizare contribuie la creșterea mobilității şi autonomiei personale pentru toate categoriile de deficienţe, este înființarea unui centru sportiv paralimpic destinat deopotrivă sportivilor cu dizabilităţi şi sportivilor valizi.
Totodată, ne propunem să obținem expertiza pentru a iniția formarea de instructori de mobilitate (instructori sportivi, instructori pentru tehnologii de acces etc.).

2. Accesul tehnologic şi informatic: Vorbim despre device-urile inteligente care au devenit instrumente extrem de necesare persoanelor cu dizabilităţi.
Pentru aceasta, un alt obiectiv important al Asociației Tandem, este acela de a înființa un centru de cercetări în domeniul tehnologiilor asistive şi de acces.

3. Accesul la educație modernă: Asociația Tandem își propune inițierea unui proces de elaborare a unor manuale multimedia destinate elevilor cu deficienţe, care să le ofere posibilitatea învăţării şi utilizării mai multor modele şi tehnici de învățare.

4. Servicii publice flexibile: Avem în vedere dezvoltarea şi implementarea unei platforme multimodale, sau a unui portal de servicii publice perfect accesibilizate pentru diferitele categorii de persoane cu deficienţă şi pentru persoanele de vârsta a treia cu mobilitate redusă. Se urmărește punerea la îndemâna beneficiarilor a o serie de instrumente care le înlesnesc utilizarea serviciilor publice. În plus, prin intermediul acestei platforme, utilizatorii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii precum consultanţa juridică, financiar – bancară, programări la serviciile de sănătate, etc.

5. Participare activă la programe comunitare: Paradigma aflata la baza protecției sociale în Romania a statuat persoana cu risc de excluziune socială doar ca pe un consumator de servicii, ca pe beneficiari ai unor programe de integrare şi reabilitare socială, fără să pună accentul pe ceea ce pot oferii aceste persoane comunităţii. Au fost extrem de puține persoane cu dizabilităţi agreate în posturi de decizie în cadrul acelor instituții de stat care au ca obiect de activitate elaborarea şi implementarea strategiilor şi legilor în domeniul incluziunii sociale. De cele mai multe ori incluziunea şi protecția socială au fost făcute fără implicarea reală a beneficiarilor, de către persoane numite politic, cu o acută lipsă de cunoștințe specifice din domeniul handicapului sau al incluziunii sociale.
În concluzie, Asociația Tandem își propune valorizarea şi exploatarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor cu risc de excluziune socială prin activităţi de lobby în vederea promovării acestora în posturi cheie în domeniul politicilor protecției sociale. Vom urmări implicarea unor persoane cu dizabilităţi în campanii de educare socială care nu au legătură doar cu starea de deficienţă. Prin această activitate vom demonstra că această categorie sociala prezintă un potențial real, care trebuie valorizat social.

Principiul Designului universal.

Am extins semnificația conceptului şi în sfera socială, având următoarea semnificație: Nu se construiesc servicii publice, infrastructuri, dedicate categoriilor sociale defavorizate. Serviciile publice, infrastructurile destinate populației majoritare, trebuiesc adaptate în sensul utilizării lor şi de către categoriile de persoane cu dezavantaj social. Altminteri, factorii de segregare se vor menține, favorizând în continuare apartenenţe diferite pe criteriul dezavantajului social.